Ons Team

Ons Team

Ons personeel bij Experis bestaat uit experts op de domeinen waarop we actief zijn. Door een bewust beleid van interne promoties zijn onze medewerkers doordrongen van de waarden, de houdingen en de processen die Experis van de meeste andere ondernemingen in onze sector onderscheiden. Dat merkt u meteen bij het eerste contact met onze medewerkers. We maken optimaal gebruik van de mogelijkheden van onze Experis Academy, bereiden onze medewerkers voor op hun job en zorgen ervoor dat ze zich continu verder ontwikkelen binnen onze organisatie.

Uit onze jaarlijkse enquête bij het personeel blijkt dat Experis een perfecte score haalt bij het antwoord op de vraag “Bent u vastbesloten om te doen wat nodig is om onze organisatie te helpen om succesvol te zijn?” Het percentage dat daarbij wordt genoteerd (100 %), is geen toeval … Ons personeel weet waar Experis voor staat en beseft dat die combinatie van kwaliteit en snelheid waarmee taken worden uitgevoerd, inspanningen vraagt. Onze medewerkers zijn dan ook vastberaden om die inspanningen te leveren.

Getuigenis

Onze functies

De Business Consultant is de specialist in deze verticale markt; hij is verantwoordelijk voor de zoektocht naar de geschikte kandidaten en treedt op als een gespecialiseerde aanwerver. Hij onderhoudt dagelijkse contacten met onze klanten.
Hij houdt zich bezig met actieve loopbaancoaching en werkt met alle profielniveaus.
Hij is ook de contactpersoon voor de klanten en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor projectmentoring en de beoordeling van de kwaliteit van het voor de klant geleverde werk.
Hij is ook expert in de selectie van gespecialiseerde kandidaten voor vaste functies bij ons ruime klantenpanel.
In sommige gevallen wordt hij bijgestaan door een Recruitment Consultant, zodat zo efficiënt mogelijk op de kandidatenmarkt kan worden ingespeeld. Op die manier kan hij zich volop concentreren op projectmentoring en het coachen van kandidaten, het uitstippelen van hun loopbaan en de ontwikkeling van nieuwe projecten bij klanten.
De Business Consultant speelt een essentiële rol in de groei van Experis dankzij zijn vaardigheden als activiteitenontwikkelaar, accountmanager en loopbaancoach.

De Recruitment Consultant werkt als gespecialiseerde rekruteerder in zijn verticale markt. Hij zoekt naar gespecialiseerde kandidaten en naar passende functies.
Hij baseert zich daarbij op een grondige analyse van de rekruteringsbehoeften en de eisen van de Business Consultant. Hij gaat daarna via de gepaste rekruteringskanalen en zijn netwerk actief op zoek naar kandidaten. Op basis van zijn knowhow in zijn verticale segment voert hij daarnaast screening en grondige interviews uit. Hij kan ook de competenties op zijn domeinen en de persoonlijkheid van de kandidaten testen en beoordelen.
De Recruitment Consultant is een echte partner voor de Business Consultant. Hij staat hem bij om geschikte kandidaten aan te trekken met het oog op tijdelijke of vaste tewerkstelling.

De Business Manager is verantwoordelijk voor een team. Hij moet zijn mensen kunnen warm maken voor hun werk en hen mobiliseren, relaties vormen die voor alle betrokken partijen gunstig zijn, de uitvoering van taken sturen en de activiteiten verder uitbouwen. Hij is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bestaande klantenbestand en voor het binnenhalen voor nieuwe klanten, waarmee hij ons marktaandeel kan vergroten. Hij dient daarbij vooral de strategie van Experis in de praktijk om te zetten in overeenstemming met het tactische plan en de operationele prioriteiten die door de Business Unit Manager worden omschreven.
De taak van de Business Manager bestaat erin om verschillende van de volgende processen te combineren: klantgerelateerde processen (ontwikkeling van activiteiten, accountbeheer, deelname aan inschrijvingen), kandidaatgerelateerde processen (zoeken en behouden), teamgerelateerde processen (coachen en ontwikkeling) en financiële processen (resultaten sturen, verantwoordelijkheid over de budgetten voor het betreffende activiteitendomein).

Bij Experis investeren we niet alleen in het loopbaantraject van onze projectconsulenten, maar hechten we ook veel belang aan de ontwikkeling van onze interne medewerkers. De ontwikkeling van competenties en interne mobiliteit zijn twee belangrijke bronnen van motivatie.
Dankzij ons Talent Management-programma en ons Experis HR Academy-opleidingsprogramma krijgt elk personeelslid de kans om zichzelf verder te ontwikkelen in zijn of haar functie. Loopbanen kunnen lineair verlopen van junior over geavanceerd tot senior, maar kunnen ook een meer gediversifieerd verloop vertonen, waarbij de medewerker van functie verandert of nieuwe vaardigheden aanleert. Dit alles behoort bij Experis tot de mogelijkheden.
Ons Experis HR Academy-opleidingsprogramma bestaat uit een uitgebreide reeks opleidingssessies vanaf de eerste dag na aankomst, die aangepast zijn aan de rol en de vaardigheden van elke nieuwkomer in het team. Daarbij krijgen de nieuwe medewerkers snel nieuwe vaardigheden onder de knie, waarmee ze het productiviteitsniveau binnen hun job op een hoger peil kunnen tillen. Deze opleiding is niet alleen bedoeld voor nieuwkomers. Ook medewerkers die al langer bij ons werken, kunnen meer specifieke programma’s volgen, waarmee ze hun vaardigheden nog kunnen verfijnen.