Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Over Ons

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Experis wordt gedreven door de overtuiging dat duurzame, zinvolle werkgelegenheid de kracht heeft om de wereld te veranderen. We spelen een actieve rol bij het promoten van inclusieve werkplekken die innovatie stimuleren, hoge prestaties mogelijk maken en iedereen in staat stellen zijn volledige potentieel te bereiken.

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als professionele branche van ManpowerGroup zijn we ons er zeer goed van bewust dat onze engagementen op het vlak van verantwoord werken een essentiële pijler van onze groepscultuur vormt. Experis streeft er dan ook naar om een fantastische werkomgeving te creëren voor onze werknemers en om een toonbeeld van integriteit te zijn voor onze klanten.

Wie goed nadenkt over de aard van het werk dat we doen, begrijpt heel snel dat onze kernactiviteiten in feite kunnen worden omschreven als maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk omzetten. Experis hecht dan ook bijzonder veel belang aan de volgende aspecten:

• respect voor mensen, klanten en gemeenschap en de rol van werk in hun leven
• delen van kennis en knowhow om overal ter wereld duurzame praktijken voor werknemers te ontwikkelen
• streven naar uitmuntendheid door innovatie om maatschappelijk inclusieve werkomgevingen te ontwikkelen voor de lange termijn

Alle werknemers moeten de regels van de ‘Code of Business Conduct and Ethics’ van ManpowerGroup naleven, die een eerlijk en ethisch gedrag in alle geledingen van de organisatie bevorderen. Onethisch gedrag kan via de ethische hotline worden gemeld, zodat onze bedrijfscultuur van eerlijkheid en verantwoordelijkheid te allen tijde gevrijwaard blijft.

Naast het werk dat we doen om klanten met professioneel talent in contact te brengen, werken we ook mee aan initiatieven waarmee we een impact kunnen hebben en waarmee we kunnen helpen om achtergestelde kandidaten via verschillende ontwikkelingsprogramma’s toch aan werk te helpen. We hechten ook steeds meer aandacht aan en voeren steeds harder strijd tegen arbeidsomstandigheden waarin zeker kwetsbare personen worden uitgebuit.
Ons engagement op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid komt onder meer duidelijk tot uiting in de jaarlijkse update van het MVO-beleid van ManpowerGroup, waarin enkele van de inspanningen worden beschreven die we leveren op de essentiële vlakken van ontwikkeling van medewerkers, het milieu en corporate governance.
Meer informatie over het verslag over ons MVO-beleid vindt u hier:ManpowerGroup Belgium Sustainability Report.