Onze teams

Vanuit kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent en Braine houden meer dan 60 Experis-consulenten de vinger aan de pols van de arbeidsmarkt. Ook in Luxemburg beschikt Experis in Windhof over een sterk team van een tiental consulenten dat sterke prestaties neerzet in de lokale markt.

Onze Experis-consultants zijn experten in hun vak. Via een bewuste politiek van interne promotie worden mensen intern gevormd in de waarden, attitudes en processen die Experis differentiëren van de grote meerderheid van bedrijven in de sector, en dat merk je wanneer je met Experis-experten praat. Onze Experis Academy stoomt iedereen klaar op maat van zijn of haar job, en heeft ook oog voor continue ontwikkeling en evolutie binnen onze organisatie.

In onze jaarlijkse personeelsenquête scoort Experis in 2016 de perfecte 100% als antwoord op de vraag “ben je toegewijd om te doen wat nodig is om onze organisatie te helpen succesvol te zijn?”. En die score is geen toeval. Onze mensen weten waar Experis voor staat, weten dat die combinatie van kwaliteit en snelheid grote inspanningen vraagt, en zijn bereid om die inspanningen te leveren.