Onze formules

Consultancy:

Deze oplossing biedt onze klanten toegang tot het talent dat ze nodig hebben om een tijdelijk (op korte, middellange of lange termijn) tekort aan competentie of mankracht in te vullen. Het aanbod van Experis overkoepelt een breed spectrum aan kennis en vaardigheden, en de expertise om vanaf dag één mee de schouders te zetten onder het project waarvoor je versterking nodig hebt. Experis treedt op als werkgever, de klant verzorgt de operationele aansturing van de experten.

Rekrutering en selectie:

Rekrutering en  selectie (permanente plaatsing) is bedoeld voor klanten die een rol moeten invullen die niet tijdelijk of projectgebonden van aard is.
Wij helpen onze klant met het identificeren van de kennis en knowhow die vereist is voor de rol. Op basis daarvan gaan we aan de slag. We identificeren de geschikte kandidaat en wekken zijn interesse, we koppelen de kandidaat aan de vacature en zorgen voor de begeleiding tot het contract ondertekend is en de opstart een feit is.
Onze kandidaten worden stuk voor stuk gescreend en voldoen voor 100% aan het profiel dat bij de intake werd opgesteld. Op die manier zijn we er zeker van dat ze zullen bijdragen aan jouw groei.

Project modus:

Wanneer talent en tijd twee essentiële factoren vormen voor het behoud van competitiviteit en voor het verzekeren van de groei, dan kan je best een beroep doen op de Experis project solutions. Vanuit een bewezen methodologie zetten wij experten aan het werk die gefocust blijven op het eindresultaat van jouw business initiatieven.

Wij zorgen ervoor dat voldoende mensen worden ingezet om de deadline te halen. Jij betaalt ons hiervoor een vast en dus vooraf budgetteerbaar bedrag. Op die manier kunnen wij kosteneffectieve en schaalbare projecten opleveren in Engineering, Finance en IT. Jij behoudt de controle over het eindresultaat, wij zorgen dat je project op schema blijft.

In dit model draagt Experis een groot deel van de verantwoordelijkheid. We kunnen, indien de klant dat wenst, niet enkel zorgen voor de nodige mankracht, maar ook voor infrastructuur, tools en andere ondersteunende middelen die nodig zijn om de uiteindelijke dienstverlening die het resultaat moet zijn van het project te kunnen opstarten.

Onze projectleiders zorgen voor:

  • SOW development
  • PO management
  • Het veranderingsbeheer
  • Continue procesverbetering
  • Klanttevredenheid
  • Metrics/reporting
  • Dagdagelijkse aansturing

Wanneer je een programma, service of project uitbesteed naar Experis, dan geniet je de volgende voordelen:

  •  Kostenreductie: uiteraard kan je door het uitbesteden van projecten je eigen teams meer focus en tijd geven voor je kernactiviteiten, maar dankzij ons netwerk en onze volumekortingen kunnen we de uitbesteding vaak voltooien aan een lagere kost dan intern mogelijk was geweest.
  • Toegenomen efficiëntie: door onze ervaring slagen wij erin om processen te stroomlijnen en te verbeteren, waardoor de efficiëntie verbetert. Indirect leidt ook dit tot een tweede vorm van kostenreductie.

Heeft u een HR uitdaging? Benieuwd naar onze oplossingen?

Contacteer ons hier